Financiële administratie

Een goede administratie is meer dan het tijdig boeken van de onderliggende stukken. Het begint bij het goed doordenken en duidelijk vastleggen en analyseren van uw doelstellingen. Deze doelstellingen komen voort uit een sterkte/zwakte analyse van uw onderneming en de markt waarin uw onderneming opereert. Van daaruit kunt u bepalen welke factoren binnen uw organisatie essentieel zijn voor uw successen en welke informatie uw administratie moet geven om uw doelstellingen te bewaken en te realiseren.
U kunt dit realiseren door samen met, of door, TSP uw boekhouding te (laten) doen.

Boekhouden met TSP

TSP staat u terzijde door waar nodig u te voorzien van sturingsinformatie. Uw vastgestelde doelstellingen kunnen daardoor beter worden bewaakt dan wel worden gerealiseerd.

Boekhouden door TSP

Uw administratie brengt u op het afgesproken moment bij TSP en wij verzorgen op basis van de met u gemaakte afspraken de administratie. Vanzelfsprekend voeren wij uw administratie op een hoogwaardig niveau die past bij u. Periodiek wordt door ons een voorlopige afsluiting gedaan en wordt door ons managementinformatie opgesteld. Deze managementinformatie is van wezenlijk belang voor uw bedrijfsvoering.