Tussentijdse cijfers en jaarrekeningen

U kunt om diverse redenen behoefte hebben aan tussentijdse cijfers, want meten is weten. De tussentijdse cijfers is van wezenlijk belang voor uw bedrijfsvoering. TSP kan periodiek deze informatie opstellen.

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor externe partijen. TSP kan de jaarrekening samenstellen voor u, ook indien uw financiële administratie niet door TSP wordt uitgevoerd.